Київ, Позняки
вул. М. Драгоманова, 25
вул. А. Ахматової, 34

Кардіо-ревматоїдна панель

cімейної лабораторії
здоров'я GenLab

Порівняйте наші ціни
Всі ціни вказані в гривнях.
ЗДАТИ аналіз
Кардіо-ревматоїдна панель
код
Назва послуги
ціна
термін виконанняРОБОЧИХ ДНІВ
204 Ревматоїдний фактор (якісний) 90 1
206 Антистрептолізин ''О'' (якісний) 90 1
207 С-реактивний білок (якісний) 90 1
208 С-реактивний білок (кількісний) 140 1
361 Сіалові кислоти 110 3
391 Тропонін I (кількісне визначення) 220 1
393 Мозковий натрійуретичний пептид (BNP) 600 4
395 Гомоцистеїн 380 1
485 Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) 440 3
486 Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP) 390 3
800 Ревматоїдний фактор (кількісний) 120 1
801 Антистрептолізин ''О'' (кількісний) 120 1
812 Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) 180 1
30727 С-реактивний білок високочутливий (CRP hs) 290 1
ЗДАТИ аналіз