Київ, Позняки
вул. М. Драгоманова, 25
вул. А. Ахматової, 34

Гематологічна панель

cімейної лабораторії
здоров'я GenLab

Порівняйте наші ціни
Всі ціни вказані в гривнях.
ЗДАТИ аналіз
Гематологічна панель
код
Назва послуги
ціна
термін виконанняРОБОЧИХ ДНІВ
201 Коагулограма (ПТ, ПТІ%, Фібрин, АЧТВ, МНО) 310 1
202 Аналіз крові на LE-клітини 130 2
261 Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 300 1
263 Гемолізини (імунні антитіла по системі ABO:повні та неповні) 200 1
264 Группа крові та резус фактор (АВО+Rh ) 140 1
273 Фібриноген-В (b-нафтоловий тест) 90 1
417 Протромбіновий тест (протромбіновий індекс за Квіком, протромбіновий час, МНВ (INR) 120 1
418 Фібриноген (Fib) 100 1
419 Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ) 100 1
420 Вовчаковий антикоагулянт 200 1
421 Д-димер 220 1
422 Пряма проба Кумбса 300 1
423 Непряма проба Кумбса 150 1
424 Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (повні та неповні) 300 1
64 Загальний розгорнутий аналiз кровi (ЗАК, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 140 1
700 Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулярного індексу 150 1
4104 Антитіла до еритроцитів за системою АВ0 300 2
4108 Лабораторний індикатор (Neutrophil to lymphocyte ratio, NLR) прогнозу COVID-19 140 1
4203 Антитромбін (активність) 280 2
4205 Тромбіновий час (ТЧ) 90 1
4208 Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)) 100 1
ЗДАТИ аналіз