Київ, Позняки
вул. М. Драгоманова, 25
вул. А. Ахматової, 34

Біохімічна панель

cімейної лабораторії
здоров'я GenLab

Порівняйте наші ціни
Всі ціни вказані в гривнях.
ЗДАТИ аналіз
Біохімічна панель
код
Назва послуги
ціна
термін виконанняРОБОЧИХ ДНІВ
174 Панкреатична амілаза 75 1
220 g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 75 1
221 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 75 1
222 Тимолова проба 100 2
223 Альфа-амілаза 75 1
226 Сечова кислота 75 1
228 Альбумін 75 1
229 Білкові фракції 160 3
230 Креатинфосфокіназа (КФК) 75 1
231 Церулоплазмін (мідна оксидаза) 200 3
232 Калій 90 1
233 Натрій 90 1
234 Кальцій 75 1
235 Фосфор 75 1
819 Мідь 210 2
820 Цинк 320 2
237 Хлориди 75 1
238 Лактат 270 3
277 Холінестераза 90 1
278 Кальцій іонізований 120 1
280 Магній 75 1
339 Азот сечовини 110 1
354 Серомукоїди 120 1
65 Білірубін загальний 75 1
66 Білірубін прямий 75 1
68 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 75 1
69 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 75 1
70 Лужна фосфатаза (ЛФ) 75 1
750 Дослідження буферної системи крові 210 1
751 pH крові 100 1
758 Сечовина(добова сеча) 90 1
87 Креатинін 75 1
88 Сечовина 75 1
89 Загальний білок 75 1
899 Вальпроєва кислота (препарат) 180 1
30207 Альфа-1-кислий глікопротеїн 150 4
31206 Цистатін С 600 7
30675 Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт 300 2
30533 Окислені ліпопротеїди низької щільності (ox-LDL) 1300 7*
ЗДАТИ аналіз